GINOP-5.3.4-16-2016-00015
A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a szállítási ágazatban

Szakmai anyagok

Az alább látható szakmai anyagok szabadon letölthetők, illetve olvashatók.

Kérjük, a letöltés illetve elolvasáshoz adja meg munkáltatója postai irányító számát, amivel igazolja, hogy tájékoztatást kapott.

A magyar vasútegészségügyi ellátó rendszer múltja (5.1)
Egészségügyi adatbázis elemzés a vasúti ágazatban - PPT
Egészségügyi adatbázis elemzés a vasúti ágazatban - PDF
Kutatási jelentés - Szállítás specifikus beszámoló
2018. szeptember 5-i előadás anyaga II
Az életkori sajátosságok, a megnövekedett munkaélettartam kihívásai. Egészségi ártalmak, expozíció és foglalkozási megbetegedések (Dr. Hornyák László)
2018. szeptember 5-i előadás anyaga I
A munkaegészségügy mint a munkavédelem kiemelt területe. A foglalkozás-egészségügy jogi szabályozottsága, intézményrendszere (VNK). Az előzetes és az időszakos orvosi vizsgálatok módszertana, a munkahelyi egészségfejlesztésben betöltött szerepe. (Dr. Hornyák László)
A vasúti munkavégzés kockázatainak felmérésé - kérdőívek

A projekt keretében kérdőíves felméréseket végeztünk az ágazat szereplői körében, melynek eredményeiről – a Dr. Felszeghi Sára által vezetett team által – egy részletes elemzés készült (lásd külön menüpontban).

Készült emellett olyan – kifejezetten a vasutasok körérben elvégzett – kérdőíves felmérés is, ami kifejezetten a vasúti munkavégzés kockázatainak felmérésére szolgált.

Itt kifejezetten az alábbi kérdésekre tértünk ki:

  1. Általános kérdések a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről.
  2. Az idősödő munkavállalók sajátos egészségi és foglalkoztatási jellemzői.
  3. A vasúti foglalkoztatás pszichoszociális kockázatai.
  4. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás mint különös kockázat a vasúti közlekedésben.
  5. A munkahelyi egészségfejlesztés helyzete a vasúti közlekedésben

A felmérés „nyers” eredménye az alábbiakban látható.

A projekt „kötelező” elemeinek teljesítését követően a felmérés eredményeinek humán szakmai („finom”) feldolgozása és nem utolsó sorban a szükséges intézkedések előkészítése (az érintett szereplők bevonásával) a következő időszak feladatát képezi. 

Tananyagfejlesztés
Munkaegészségügy a közösségi közlekedésben - kiadvány
Földön - vízen - levegőben, Egészségvédelem a szállításban
Munkabiztonság a közösségi közlekedésben
Földön - vízen - levegőben, A szállítás biztonsága
Munkaegészségügy a közösségi közlekedésben - online anyag